Wolontariat

Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego

 1. Centrum Wolontariatu zostało utworzone w Stowarzyszeniu SON w Gliwicach w 2001 roku - ogłoszonym przez ONZ Rokiem Wolontariatu. Jednocześnie ONZ ogłosiła rok 2002 Światowym Rokiem Osób Starych, a rok 2003 Światowym Rokiem Osób Niepełnosprawnych.
 2. Centrum funkcjonuje od m-ca lutego 2001 r., w opraciu o pracę osób prowadzących i szkolących nieodpłatnie (SON) i przy pomocy bardzo skromnych środków finansowych SON.
 3. Stowarzyszenie SON złożyło w VIII/2001 r. wniosek do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, w ramach Programu Małych Projektów ACCESS. Jest to program rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych (NGOs) i organizacji nie nastawionych na zysk, mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz przygotowanie do człąkostwa w Unii Europejskiej krajów kandydujących z Europy Środkowo - Wschodniej.
  Kwota dotacji wnioskowanej przez Stowarzyszenie SON i otrzymanej ze środków UE wynosi 17.370 Euro i jest to 58,8 % ogólnych kosztów projektu.
  Całość kosztów projektu wynosi 29.510 Euro. Wkład SON (niefinansowy) wynosi 3.740 Euro. Inne źródła finansowania projektu: 8.400 Euro
  Dotacja będzie przeznaczona na szkolenie wolontariuszy, ubezpieczenie NNW wolontariuszy i OC SON, wynagrodzenia dla personelu merytorycznego i administracyjno-pomocniczego, koszty biurowe, kosszty podróży oraz zakup wyposażenia i materiałów.
 4. Czas trwania programu pilotażowego: 8 miesięcy

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjciół "SON" w Gliwicach kończy w sierpniu realizację pilotażowego programu "Centrum Wolontariatu dla Osób Niepełnosprawnych i Starszych", na który uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Małych Projektów ACCESS. To nie znaczy, że kończymy działalność Centrum Wolontariatu. Obecnie ponad 50 osób niepełnosprawnych i starszych korzysta systematycznie z pomocy wolontariuszy. Niestety, nadal około 40 osób nie ma obecnie, lub nigdy jeszcze nie miało "swojego" wolontariusza. Wśród podopiecznych CW przeprowadziliśmy badanie w formie ankiety, która potwierdza ogromne zapotrzebowanie na pomoc wolontariuszy. Podopieczni CW najbardziej potrzebują samej obecności drugiego człowieka i pomocy w zagospodarowaniu wolnego czasu. Kilka osób nie doczekało się tego lata, na możliwość wyjścia z domu na spacer z asekuracją wolontariusza, a same ze względów zdrowotnych nie mogą tego zrobić ( słaby wzrok, wózek inwalidzki - mieszkanie powyżej parteru). Inne, najczęstsze rodzaje działań wolontariuszy to : pomoc w życiu codziennym np. zakupy, porządki, lub pomoc w sprawach osobistych/ pielęgnacyjnych np. utrzymanie higieny, wizyty lekarskie. Wśród pracujących wolontariuszy są "osoby-kombinaty", zajmujące się kilkoma osobami, lub tworzące wokól swojego podopiecznego własny zespół "pomagaczy". Kilku podopiecznych ma stały kontakt z więcej niż jednym wolontariuszem. Jedna z wolontariuszek samodzielnie pomaga mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej, skąd również była prośba o pomoc. Dwie wolontariuszki pomagają w Hostelu na os.Sikornik. Kilku wolontariuszy z Zabrza pomaga podopiecznym w Zabrzu. Wszyscy nasi wolontariusze wiedzą, że nie muszą robić niczego "na siłę", wbrew sobie, bo nie wypada odmówić. Na odwrotnej stronie upoważnień, które wystawiamy wolontariuszom, kierując ich do konkretnych osób, widnieje odpowiedni zapis, dający im prawo samodzielnej decyzji w sprawie : podjąć się pomocy, czy odmówić. W naszej bazie danych figurują zgłoszenia ponad 100 osób, które wyraziły wolę bycia wolontariuszem dla osób niepełnosprawnych i starszych. Około 20 z tych osób, mimo że brały udział w szkoleniach, z różnych powodów nie podjęło kontaktów z podopiecznymi lub po prostu zrezygnowało z kontaktów z Centrum Wolontariatu. Powody były różne : od niezrozumienia idei wolontariatu ( liczono na otrzymywanie wynagrodzeń lub ubezpieczeń społecznych), po względy osobiste ( znalezienie pracy, słaba odporność psychiczna, dalsza nauka ). Wśród wolontariuszy zdecydowanie dominują kobiety. Z kilkunastu mężczyzn, którzy zgłosili się do CW, tylko kilku jest aktywnych. Odczuwamy wielkie zapotrzebowanie na pomoc panów - wolontariuszy. Wielokrotnie byliśmy zdziwieni, kiedy pytano nas ile kosztuje pomoc wolontariusza a jeszcze bardziej wówczas, kiedy mówiono : jak to za darmo, przeciez wszędzie się płaci. To bardzo wymowna informacja zwłaszcza, że we wspomnianej wyżej ankiecie, na pytanie skąd PP. dowiedzieliście się o działaniu Centrum Wolontariatu dla osób niepełnosprawnych i starszych, gdzie dano kilka możliwości odpowiedzi, nikt nie wymienił prasy i radia. A przecież przez 8 miesięcy, systematycznie co miesiąc pisały na temat CW "Nowiny Gliwickie" i kilkakrotnie inne dzienniki śląskie a także lokalne rozgłośnie wyemitowały kilka programów radiowych. Mamy nadzieję, że wraz z upływem wakacji, wrócą do naszego Centrum Wolontariatu osoby młode, uczące się, które na czas letni wyjechały z Gliwic. Liczymy też na dodatkowe osoby bezrobotne, uczące się, lub pracujące . Ponawiamy nasz apel :

ZAPROSZENIE

JEŻELI:

 • nie godzisz się na sposób traktowania osób niepełnosprawnych i starszych,
 • nie akceptujesz skazywania ich na samotność, odrzucenie, izolację lub zapomnienie,
 • stać Cię na to, aby pomóc zburzyć tamę chłodu, dystansu, barier, granic i uprzedzeń,
 • dysponujesz wolnym czasem, nie chcesz go zmarnować i stać Cię na to, aby podarować go innym,
 • chcesz się przekonać, jak wiele można otrzymać - dając,
  SKONTAKTUJ SIĘ Z:
  Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół "SON" w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 34 of. / GOIN / tel. /0*32/332-44-41 w poniedziałki w godzinach od 17.00 do 18.30

Krasnoludki
a sprawa wolontariatu

 

Gdy skradnę Bogu
Taką chwilę, taka ciszę
W której własnego szeptu nawet
Nie chcę słyszeć
W takiej maleńkiej mej próżni świata
Za zamkniętymi powiekami
Lubię milcząc pogadać
Z krasnoludkami...
Przychodzą do mnie ochoczo
Ubrane ostatnio są jakoś świątecznie
( dotąd bywały tu na roboczo ).
Gdy patrzą tak prosto w me oczy zamknięte
Ja widzę ich małych duszyczek smuteczek
Choć oczka figlarne i wciąż uśmiechnięte.
Małe a wielkie pracowite dłonie
Głaszczą czule policzek po mej smutnej stronie
I delikatnie szarpią moje oba uszy
Tak, bym słyszała jęk cichutki
W każdej, po kolei, skrzaciej duszy:
Jak to krasnoludkom wszystkim
Co do chłopa
Rośnie wciąż i rośnie nieprzerwanie stopa
I nie martwią się wcale
Tym, że buty za małe stale
Lecz nieznane im dotąd bezrobocie
Trapi maluteńkie dusze
Z ich ryneczku pracy krocie
Przejmują dziś w o l o n t a r i u s z e...

/ Danuta Ławniczak /


***********************************************
Wiersz dedykuję
wszystkim wspaniałym wolontariuszom !
Krasnoludkom zostawcie jednak to, co ponad Wasze siły

 Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, obchodzonego od kilku lat 5 grudnia, w dniu 7.12.2002r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół, zorganizowało w dużej sali Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych uroczysty "Dzień Wolontariusza".
Uhonorowaliśmy w ten sposób najaktywniejszych wolontariuszy, opiekujących się, za pośrednictwem naszego Centrum Wolontariatu, osobami niepełnosprawnymi i starszymi.Na spotkanie przyszło około 60 osób z posród zaproszonych. W spotkaniu wzięła udział Pani Teresa Mossakowska - w imieniu Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Andrzeja Karasińskiego.
Wolontariusze otrzymali drobne nagrody - albumy fotograficzne, książki i notatniki, wraz z pisemnym podziękowaniem za pracę. Część artystyczną przedstawili nasi najmłodsi wolontariusze - uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gliwicach przy ul. Zwirki i Wigury 85, pod kierunkiem Pań Anny Cichockiej i Izabeli Krzesińskiej. Dzieci z tej szkoły również - jak co roku - własnoręcznie wykonały dla wolontariuszy i osób niepełnosprawnych karty świąteczne. Z okazji "Dnia Wolontariusza" Stowarzyszenie SON opracowało i rozkolportowało specjalne wydanie swojego Biuletynu Informacyjnego "SONata" nr 19. Poczęstunek na spotkaniu zapewniła Cukiernia "Blikle" w Gliwicach. Dnia 17 grudnia otrzymaliśmy pismo z podziekowaniami od "Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce". Pismo w całości można przeczytac tutaj.

Pliki do pobrania: