Wolontariat

Prelekcja na temat pracy wolontariatu w SON 24.01.2017 r.

Spotkanie poświęcone było sprawom wolontariatu w naszym Stowarzyszeniu. Cała działalność od 1994 r jest prowadzona wyłącznie o pracę wolontariuszy.  Nasi wolontariusze prowadzą grupy wsparcia i poszczególne sekcje tj. Afazja, Grono, Kultura, Psychologiczna i Rekreacyjno - medytacyjna,  Działają również w terenie niosąc pomoc tym , którzy tej opieki potrzebują . Spotkania wolontariuszy z lidrami  wolontariatu odbywają się raz w miesiącu w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 15.00 na których wolontariusze składają sprawozdanie ze swojej  działalności. Współpracujemy z Gliwickim Cntrum Wolontariatu oraz z Gliwickim Hospicjum . Będziemy nadal współpracować prowadząc wspólne akcje i przedsięwzięcia. Nasi wolontariusze są ubezpieczeni zgodnie z przepisami prawnymi o wolontariacie. Każdy  wolontariusz działający w terenie zobowiązany był podpisać umowę z SON-em  dotyczącą  zakresu jego działalności . Nasz wolontariat opiera się na  ludziach sprawdzonych przez lata pod względem uczciwości, odpowiedzialności,wiarygodności i zaradności.  Mottem wolontariatu powinna być miłość do ludzi i chęć niesienia pomocy. Na takich osobach opiera się nasza działalność. 

                                       Dorota Labus  i Zdzisława Grajcar