Wolontariat

Centrum wolontariatu dla osób niepełnosprawnych i starszych

Zapraszamy osoby, mogące podzielić się swoim czasem z ludźmi , którzy tego bardzo potrzebują. 

Jesteś osobą starszą ,niepełnosprawną , potrzebujesz pomocy - zadzwoń.Porozmawiamy i powiemy w czym możemy Tobie pomóc w ramach naszej działalności.

Cotygodniowe dyżury koordynatora pracy Wolontariuszy

w poniedziałek od godz 16.00 do 18.00      tel: 697 688 590

Koordynatorzy:   Dorota Labus i Zdzisława Grajcar

Prelekcja na temat pracy wolontariatu w SON 24.01.2017 r.

Spotkanie poświęcone było sprawom wolontariatu w naszym Stowarzyszeniu. Cała działalność od 1994 r jest prowadzona wyłącznie o pracę wolontariuszy.  Nasi wolontariusze prowadzą grupy wsparcia i poszczególne sekcje tj. Afazja, Grono, Kultura, Psychologiczna i Rekreacyjno - medytacyjna,  Działają również w terenie niosąc pomoc tym , którzy tej opieki potrzebują . Spotkania wolontariuszy z lidrami  wolontariatu odbywają się raz w miesiącu w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 15.00 na których wolontariusze składają sprawozdanie ze swojej  działalności. Współpracujemy z Gliwickim Cntrum Wolontariatu oraz z Gliwickim Hospicjum . Będziemy nadal współpracować prowadząc wspólne akcje i przedsięwzięcia. Nasi wolontariusze są ubezpieczeni zgodnie z przepisami prawnymi o wolontariacie. Każdy  wolontariusz działający w terenie zobowiązany był podpisać umowę z SON-em  dotyczącą  zakresu jego działalności . Nasz wolontariat opiera się na  ludziach sprawdzonych przez lata pod względem uczciwości, odpowiedzialności,wiarygodności i zaradności.  Mottem wolontariatu powinna być miłość do ludzi i chęć niesienia pomocy. Na takich osobach opiera się nasza działalność. 

                                       Dorota Labus  i Zdzisława Grajcar

Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjciół "SON" w Gliwicach kończy w sierpniu realizację pilotażowego programu "Centrum Wolontariatu dla Osób Niepełnosprawnych i Starszych", na który uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Małych Projektów ACCESS. To nie znaczy, że kończymy działalność Centrum Wolontariatu.