Sprawozdania

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" ze zbiórki w 2014 roku

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" z przeprowadzenia w 2014 roku na terenie miasta Gliwice zbiórki publicznej w formie sprzedaży numerowanych "cegiełek" wartościowych (na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gliwice SO.5311.5.2014 z dnia 30 stycznia 2014r. - nr kor. UM 571557/2013/17

  • Sprzedano "cegiełki" o nominałach 2 zł. (dwa złote) w ilości łącznie 500 szt. wartości 1.000,- zł. (jeden tysiac)

  • Do dnia 31 grudnia 2014r. pozyskano łącznie całą kwotę.

  • Dystrybucję cegiełek prowadziliśmy we własnym zakresie, nie angażując osób postronnych i nie ponieśliśmy z tego tytułu jakichkolwiek kosztów

  • Cała zebrana kwota została przeznaczona na rehabilitację społeczną Członków Stowarzyszenia SON

 

za Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach
Janina Stoksik- Prezes
Gliwice, dnia 27.01.2015 r.

Pliki do pobrania: