Sprawozdania

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" za 2008 rok

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" z przeprowadzenia w 2008 roku na terenie miasta Gliwice zbiórki publicznej w formie sprzedaży numerowanych "cegiełek" wartościowych"

(na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice SO-5022/00001/07)

  • Wartość 1 szt. cegiełki wynosiła 5,00 zł. (pięć złotych)
  • Do dnia 31 grudnia 2008r. pozyskano łącznie kwotę 703,00 zł. (słownie: siedemset trzy złote), co stanowi równowartość sprzedanych 141 sztuk cegiełek
  • Dystrybucję cegiełek prowadziliśmy we własnym zakresie, nie angażując osób postronnych i nie ponieśliśmy jakichkolwiek kosztów
  • Cała zebrana kwota została przeznaczona na rehabilitację społeczną Członków Stowarzyszenia "SON"

 

za Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach
Janina Stoksik
Gliwice, dnia 05.03.2009r