Sprawozdania

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" za 2009 rok

Sprawozdaniez przeprowadzenia w 2009 roku na terenie miasta Gliwice zbiórki publicznej w formie sprzedaży numerowanych "cegiełek" wartościowych (na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr kor. UM-43097/2009 z dnia 04.02.2009r.)

  • sprzedano "cegiełki" o nominałach 5 zł (pięć złotych) w ilości 58 sztuk oraz 2 zł (dwa złote) w ilości 300 sztuk
  • Do dnia 31 grudnia 2009r. pozyskano łącznie kwotę 890,00 zł. (słownie: osiemset dziewięćdziesišt złotych)
  • Dystrybucję cegiełek prowadziliśmy we własnym zakresie, nie angażując osób postronnych i nie ponieśliśmy jakichkolwiek kosztów
  • Cała zebrana kwota została przeznaczona na rehabilitację społeczną Członków Stowarzyszenia "SON", a szczególnie na zajęcia ruchowe w marszach nordic walking.

 

za Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach
Janina Stoksik
Gliwice, dnia 25.01.2010 r.