Sprawozdania

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" za 2010 rok

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" z przeprowadzenia w 2010 roku na terenie miasta Gliwice zbiórki publicznej w formie sprzedaży numerowanych "cegiełek" wartościowych (na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr kor. SO–5022/2/10/II z dnia 01.02.2010r.)

  • Sprzedano "cegiełki" o nominałach 2 zł (dwa złote) w ilości 211 sztuk oraz 5 zł (pięć złotych) w ilości 15 sztuk
  • Do dnia 31 grudnia 2010r. pozyskano łącznie kwotę 497,00 zł. (słownie: czterysta dziewięćdziesišt siedem złotych)
  • Dystrybucję cegiełek prowadziliśmy we własnym zakresie, nie angażując osób postronnych i nie ponieśliśmy jakichkolwiek kosztów
  • Cała zebrana kwota została przeznaczona na rehabilitację społeczną Członków Stowarzyszenia "SON", a szczególnie na zajęcia ruchowe w wodzie metodą Halliwick dla osób chorych neurologicznie.

 

za Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach
Janina Stoksik
Gliwice, dnia 07.02.2011 r.