Sprawozdania

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" ze zbiórki w 2013 roku

Sprawozdanie z przeprowadzenia w 2013 roku na terenie miasta Gliwice zbiórki publicznej w formie sprzedaży numerowanych "cegiełek" wartościowych (na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gliwice SO.5311.5.2013 z dnia 28 stycznia 2013r.

 

  • Sprzedano "cegiełki" o nominałach 2 zł. (dwa złote) w ilości łącznie 389 szt. wartości 778,- zł. (siedemet siedemdziesiąt osiem), w tym po zmianie decyzji PM z dnia 04.11.2013r. (nr kor. UM 571557/2013/17) – tj. po zmianie wzoru cegiełek sprzedano 93 sztuki, wartości 186,- zł. (sto osiemdziesiąt sześć).

  • Do dnia 31 grudnia 2013r. pozyskano łącznie całą kwotę.

  • Dystrybucję cegiełek prowadziliśmy we własnym zakresie, nie angażując osób postronnych i nie ponieśliśmy z tego tytułu jakichkolwiek kosztów

  • Cała zebrana kwota została przeznaczona na rehabilitację społeczną Członków Stowarzyszenia SON, a szczególnie na zajęcia ruchowe w wodzie metodą Halliwick, będące częścią projektu Aktywni mimo ograniczeń.


 

za Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach
Janina Stoksik- Prezes
Gliwice, dnia 17.01.2014 r.

Pliki do pobrania: