Sprawozdania

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" ze zbiórki w 2012 roku

 

Sprawozdanie z przeprowadzenia w 2012 roku na terenie miasta Gliwice zbiórki publicznej w formie sprzedaży numerowanych "cegiełek" wartościowych
(na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gliwice SO.5311.5.2012 z dnia 19.03.2012r.)

  • Sprzedano "cegiełki" o nominałach 2 zł (dwa złote) w ilości 281 sztuk
  • Do dnia 31 grudnia 2012r. pozyskano łącznie kwotę 562,00 zł. (słownie: pięćset sześćdziesišt dwa złote)
  • Dystrybucję cegiełek prowadziliśmy we własnym zakresie, nie angażując osób postronnych i nie ponieśliśmy jakichkolwiek kosztów
  • Cała zebrana kwota została przeznaczona na rehabilitację społeczną Członków Stowarzyszenia "SON", a szczególnie na zajęcia ruchowe w wodzie metodš Halliwick dla osób chorych neurologicznie.

 

za Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach
Janina Stoksik
Gliwice, dnia 17.01.2013 r.