Sekcje

Spotkania integracyjne

Członkowie SON  spotykają się w każdy wtorek od godz:15.30 do 18.30

W czasie spotkań odbywają się prelekcje , odczyty, pokazy filmowe .