Sekcje

Sekcja AFAZJA

Stałe spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00
Lider: Małgorzata Szalińska-Otorowska