Sekcje

Psychologiczna

Spotykamy się dwa razy w miesiącu w piątki  od 15.00 do 18.30 na warsztatach, które prowadzi 

Lider: Ewa  Czardybon