Nasza historia

Najważniejsze działania SON w 2012r

  • CENTRUM WOLONTARIATU dla osób niepełnosprawnych i starszych: 25 wolontariuszy przeznaczyło ogółem 2220 godzin indywidualnym osobom niepełnosprawnym lub starszym – pomoc polegała najczęściej na zagospodarowaniu tzw. wolnego czasu
  • ubezpieczenie NNW na okres roku 23 osób – wolontariuszy
  • PUNKT REHABILITACJI zanotował udzielenie 281 zabiegów
  • kontynuowanie projektu marszów nordic walking: w okresie od kwietnia do paŸdziernika zorganizowano 11 marszów po Gliwicach i okolicy – bezfinansowo
  • w okresie od kwietnia do paŸdziernika 2012r. zorganizowano 8 (osiem) wycieczek autokarowych, jednodniowych, w których wzięło udział łącznie 330 osób
  • rehabilitacja w wodzie z terapeutką, metodą halliwick dla chorych neurologicznie (Afazja+SM), skorzystało łącznie 45 osób
  • zorganizowanie turnusu z psychologiem Sekcja GRONO, 2 tygodnie, 7 osób
  • zorganizowanie turnusu z psychologiem Sekcja OSTEOPOROZA, 1 tydzień, 17 osób
  • wolontariusze i społecznicy w SON przepracowali łącznie 6471 godz.
  • Stowarzyszenie "SON" nie wypłacało wynagrodzeń osobom, realizującym działalność statutową