Nasza historia

Historia stowarzyszenia

Stowarzyszenie "SON" w Gliwicach powstało w 1994 r.
Jesteśmy organizacją pozarządową "non profit" posiadajšcš status organizacji pożytku publicznego. Naszym podstawowym celem statutowym jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych .

Ponadto:

  • reprezentowanie interesów środowiska,
  • zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w szeroko pojętym życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym,
  • przeciwdziałanie izolacji środowiskowej,
  • rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Fundusze na działalność naszej organizacji to:

  • 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
  • składki członkowskie,
  • sprzedaż "cegiełek",
  • dotacje samorządowe,
  • dotacje i granty instytucji zagranicznych,
  • darowizny