Nasi przedstawiciele

Władze X kadencji od 2021 roku.

Krystyna Dorywalska -  Prezes Zarządu

Monika Bukowińska -  Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Bonarek -  Wiceprezes Zarządu

Jolanta Oczko -  Skarbnik SON

Elżbieta Wawrzynek -  Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Maria Olczyk -  Przewodnicząca

Dorota Labus -  Zastępca Przewodniczącej

Jacek Oczko -  Sekretarz

Władze VIII kadencji od 19.09.2015 roku

Skład Zarządu:

  • Krystyna Dorywalska  - Prezes Zarządu
  • Małgorzata Bonarek - Wiceprezes Zarządu
  • Monika Bukowińska - Wiceprezes Zarządu
  • Jolanta Oczko - Skarbnik SON
  • Bogusława Cisakowska - Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna :

  • Maria Olczyk -Przewodnicząca
  • Lucyna Nabielec - Z-ca Przedowdniczącej
  • Anna Polańczuk - Sekretarz
  • Ewa Kluczak -Członek