Informacje

Siedziba:
44-100 Gliwice; ul. ul. Studzienna 6
Spotykamy się we wtorki  od godz. 14.00 do 16.00
Tel. 697 688 590

Adres do korespondencji:
44-100 Gliwice ul. Studzienna 6
tel: 697 688 590
e-mail: son.sonata.info@gmail.com

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń:
Dział "A" rej.St.3452
NIP 631 17 11 083
Regon : 272445731

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II Oddział Gliwice
Rachunek WSPÓLNY CEL
nr 77 10202401 0000020201455823

Mapa