Informacje

Siedziba:
44-100 Gliwice; ul. Zwycięstwa 34 of./GOIN/ - bez barier architektonicznych
Czynne od: poniedziałku do piątku od 11.00 do 18.30
Tel. 697 688 590
Zdjęcia naszej siedziby można zobaczyć na stronie www.goin.gliwice.pl

Adres do korespondencji:
44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 34 of
tel: 697 688 590
e-mail: son@sonata.info.pl

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń:
Dział "A" rej.St.3452
NIP 631 17 11 083
Regon : 272445731

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II Oddział Gliwice
Rachunek WSPÓLNY CEL
nr 77 10202401 0000020201455823

Galeria:

 • Wejście do siedziby

  Wejście do siedziby

 • Wejście do siedziby

  Wejście do siedziby

 • Duża sala zajęciowa

  Duża sala zajęciowa

 • Duża sala zajęciowa

  Duża sala zajęciowa

 • Tablice informacyjne

  Tablice informacyjne

 • Tablice informacyjne

  Tablice informacyjne

 • Gabinet rehabilitacyjny

  Gabinet rehabilitacyjny

 • Gabinet rehabilitacyjny

  Gabinet rehabilitacyjny

 • Gabinet rehabilitacyjny

  Gabinet rehabilitacyjny

 • Wejście do siedziby

  Wejście do siedziby

Mapa