Archiwum

Najważniejsze działania SON w 2010r

 • działalność Sekcji – Grup Wsparcia: Afazja, Grono, Osteoporoza, Stwardnienie rozsiane
 • działalność Centrum Wolontariatu dla Osób Niepełnosprawnych i Starszych
 • działalność "Punktu rehabilitacji SON"
 • zorganizowanie 9 krajowych wycieczek autokarowych
 • realizacja zadań zleconych wraz z dofinansowaniem ze środków samorządowych:
  • 2. projekty "Czy pamiętasz Żołnierzu?" – oprawa muzyczna prób i koncertów Zespołu Sami Swoi Solidarni
  • projekt "Organizacja comiesięcznych integracyjnych spotkań chorych na stwardnienie rozsiane (Sekcja SM) z elementami pobudzania aktywności społecznej"
 • organizacja zajęć rehabilitacji w wodzie metodą Halliwick
 • zorganizowanie 15 marszów terenowych z kijami nordic walking po Gliwicach
 • organizacja Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
 • organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno- oświatowym i sportowo-rekreacyjnym, często z udziałem dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponad gimnazjalnych
 • łączny czas pracy wolontariuszy w 2010r. wynosi 8035 godzin