Archiwum

Najważniejsze działania SON w 2011r

  • kontynuacja działalności Sekcji – Grup Wsparcia: Afazja, Grono, Osteoporoza, Stwardnienie rozsiane
  • realizacja projektu "Organizacja comiesięcznych integracyjnych spotkań chorych na stwardnienie rozsiane (Sekcja SM) z elementami pobudzania aktywności społecznej"
  • całoroczna działalność "Punktu rehabilitacji SON" – udzielono 238 zabiegów
  • CENTRUM WOLONTARIATU dla osób niepełnosprawnych i starszych: 26 wolontariuszy przeznaczyło ogółem 2410 godzin indywidualnym osobom niepełnosprawnym lub starszym – pomoc polegała najczęściej na zagospodarowaniu tzw. wolnego czasu
  • zorganizowanie 9 krajowych wycieczek autokarowych, w których uczestniczyło 396 osób
  • zorganizowanie 15 marszów terenowych z kijami nordic walking po Gliwicach
  • oprawa muzyczna prób i koncertów Zespołu Sami Swoi Solidarni
  • wolontariusze i społecznicy przepracowali nieodpłatnie na rzecz "SON" łącznie 6933 godziny
  • Stowarzyszenie "SON" nie wypłacało wynagrodzeń osobom, realizującym działalność statutową