Aktualności

ZAJĘCIA W LISTOPADZIE 2022

WTORKI   ul. Studzienna 6  spotykamy się w godz. od 14.00 do 16.00.

 8.11. Pieśni patriotyczne      prowadzi Monika Bukowińska

15.11. Spotkanie integracyjne

22.11. W rytmie flamenco     prowadzą Monika i Krzysztof Bukowińscy

29.11. Andrzejki                  prowadzi Maria Olczyk

ŚRODA   ul. Barlickiego 3   w godz. od 17.00 do 19.00.

Spotkanie sekcji Afazja w ostatnią środę miesiąca prowadzi dr Małgorzata Szalińska-Otorowska

PIĄTKI  Barlickiego 3  w godz. od 17.00 do 19.00.

Zajęcia manualne spotykamy się w każdy piątek    prowadzi Bożena Pawłowska

Zapraszamy serdecznie :)