Aktualności

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 Członkowie ,,SON" mogą opłacić zaległe i tegoroczne składki członkowskie

  przelewem przez internet. Dane do przelewu są w zakładce Informacje, Konto bankowe.

 W tytule przelewu proszę wpisać za jaki okres jest dokonywana wpłata.